Informationsmaterial från GutefårAkademin:
Hornfar.se - GenbanksNytt
- Infoblad

Hornfar.se är GutefårAkademins tidskrift. Antal nummer per år beror på föreningens ekonomi. Tidningen skickas till samtliga medlemmar.

GenbanksNytt är GutefårAkademins informationsblad till genbanksbesättningar och andra som är engagerade i att bevara det ursprungliga gutefåret. Skriften skickas i pappersform till alla medlemmar i Gutefårens Genbank och GutefårAkademin och finns också i pdf-format här på vår hemsida.

Föreningen ger kontinuerligt ut informationsmaterial. Till höger finns ett dubbelsidigt informationsblad om föreningen (A4 respektive A5). Nedan infofolder om genbanken som kan beställas från föreningen samt två rollups med info.

......

 

......Föreningens tidskrift "Hornfar.se"
skickas till alla medlemmar


2-sidigt Informationsblad
om GutefårAkademin:

Format A4: