Söka rasstöd för Gutefår - raskod siffror: 60

GutefårAkademin
arbetar för att bevara det ursprungliga Gutefåret som hotas av korsningsavel. Situationen är i dag lika allvarlig som i mitten av förra seklet. Det ursprungliga lantrasfåret håller på att blandas upp med främmande fårraser genom korsningsavel bland annat i syfte att höja slaktvärdet.

Namnet GutefårAkademin är valt för att markera att organisationen även har som målsättning att förbättra kunskapen om våra gutefår. GutefårAkademin är dock en förening som styrs av medlemmarnas beslut. Vår ambition är inte att "bli störst" eller att ha ett stort antal medlemmar. Målet är istället att vara en organisation med medlemmar som värnar om rasrena gutefår. Man kan vara medlem utan att ha får, men stadgarna ser till att gutefårägarnas intressen tillvaratas och att genbanken ges ett särskilt och starkt skydd inom organisationen.

GutefårAkademin arbetar för att gutefåret ska delas upp i två raser
läs mer om detta på sidan debatt

 

KALLELSE

Stämma 2024 den 27juli i Visby på Gotland.
Anmälan till Mårten 073-986 22 66, martenathjernquist.se
Ni som anmäler er får detaljerat program.
Välkomna!

 

GutefårAkademin får ekonomiskt stöd för att bedriva sina verksamheter från:


får gutefår gutefår gutefår gutefår gutefår gutefår gutefår gutefår gutefår gutefår gutefår
Bli medlem i GutefårAkademin!
Vill du bli medlem betalar du in medlemsavgiften (se nedan) till GutefårAkademins plusgirokonto 30 91 94-9 och anger namn, adress, tel och eventuell e-postadress. Meddela oss gärna samtidigt om du har gutefår och hur många de är.

Medlemsavgift för 2024:
300 kronor / person
500 kronor / familj


Certifiering av kött

SKYDDAD URSPRUNGSBETECKNING
1:a certifierade köttprodukten

GutefårAkademin har under flera år arbetat med att certifiera kött från gotländska gutefår enligt EU:s särskilda certifieringssystem för livsmedel - Skyddad Ursprungsbeteckning.

Kommissionen beslutade den 16 oktober 2016, men beslutet trädde formellt i kraft den 24 november som var tre veckor efter att beslutet offentliggjorts i EU:s tidskrift. Kött från hånnlamb (gutefår) är därmed den första svenska köttprodukt som får denna europeiska certifiering: "Skyddad ursprungsbeteckning".

Det finns tidigare bara två produkter i landet som har samma status, nämligen Kalix löjrom och Upplandskubb.

 

 

 

Som medlem får du vår tidskrift
"Hornfar.se"