Debatt

• Föreningen Gutefåret bildar s.k. "genbank" tillsammans med Elitlamm
Styrelsen för Föreningen Gutefåret planerar nu att bilda en genbank tillsammans med Elitlamm.
För att bli en riktig genbank måste dock en registrering föregås av en granskning av härstamningsuppgifterna för de djur som ska anslutas. Kontrollen måste omfatta så mycket det går
. Linjer med inkorsningar eller bristfällig dokumentation kan inte godkännas.
Konflikten om detta är skälet att det finns två rasföreningar för gutefår.


• Föreningen Gutefåret godkände jacobfår som gutefår
I föreningen gutefårets tidning kan man läsa det uppseendeväckande erkännandet att Föreningen Gutefåret accepterade korsningsdjur med de fyrhornade jacobfåret, men de berättade inget för djurägarna.
Sådana korsningsfår godtogs som rasrena gutefår och såldes som gutefår med föreningens stöd. Föreningen Gutefåret anser att kravet på "lika behandling" gör att man därför ska acceptera andra sentida korsningar som äkta gutefår.

 

 

 

 

 

Bilagan till GenbanksNytt