Den enda rasförening för Gutefår som tar ansvar för att bevara rasrena ättlingar till de ursprungligt bevarade hornfåret, "hånnlambi", som nu kallas gutefår. På sikt kommer dessa får att vara de enda som betraktas som riktiga Gutefår.

Vår målsättning är att:

Bevara ättlingarna till de behornade gotlandsfår som räddades 1920-1950-talen beträffande egenskaper, beteenden och utseenden.

Förvalta en Genbank för gutefår utan kända inkorsningar av annan fårras.

Genom utbildning och information sprida kunskap om det äkta gutefåret.

Ta initiativ till forskning om gutefår.