Stämma 2016 på Gotland

Lördag 30 juli: besök på Lilla Karlsö - gutefårens hemort

Söndag 31 juli kl. 09.00 stämmoförhandlingar

Info och anmälan till Erik Rudstedt (adress se "Styrelsen")

Söka rasstöd för Gutefår - sista dag 21 april - raskod siffror: 60

GutefårAkademin
arbetar för att bevara det ursprungliga Gutefåret som hotas av korsningsavel. Situationen är i dag lika allvarlig som i mitten av förra seklet. Det ursprungliga lantrasfåret håller på att blandas upp med främmande fårraser genom korsningsavel bland annat i syfte att höja slaktvärdet.

Namnet GutefårAkademin är valt för att markera att detta är något nytt och att organisationen även har som målsättning att förbättra kunskapen om våra gutefår. GutefårAkademin är dock en förening som styrs av medlemmarnas beslut. Vår ambition är inte att "bli störst" eller att ha ett stort antal medlemmar. Målet är istället att vara en organisation med medlemmar som värnar om rasrena gutefår. Man kan vara medlem utan att ha får, men stadgarna ser till att gutefårägarnas intressen tillvaratas och att genbanken ges ett särskilt och starkt skydd inom organisationen.

gutefår gutefåret gutefåren hornfår hornfåren hornfåret gotland gotlandsfår gute får horn lantras
GutefårAkademin är den enda rasförening för Gutefår som tar ansvar för att bevara rasrena ättlingar till de ursprungligt bevarade hornfåret som nu kallas gutefår. På sikt kommer dessa får att vara de enda som betraktas som riktiga Gutefår. Grundarna av GutefårAkademin har lång erfarenhet av gutefår och bevarandeavel och var alla tidigare ledamöter i det avelsråd som fanns inom Föreningen Gutefåret och där
hade ansvar för den föreningens genbank innan den korrumperades.

får gutefår gutefår gutefår gutefår gutefår gutefår gutefår gutefår gutefår gutefår gutefår
Bli medlem i GutefårAkademin!
Vill du bli medlem betalar du in medlemsavgiften (se nedan) till GutefårAkademins plusgirokonto 30 91 94-9 och anger namn, adress, tel och eventuell e-postadress. Meddela oss gärna samtidigt om du har gutefår och hur många de är.

Medlemsavgift för 2016:
300 kronor / person
500 kronor / familj


 

 

 

 

Som medlem får du vår tidskrift
"Hornfar.se"